frontCA200Hallo, welkom bij Chemische analyse, een boek voor de hogere jaren van het middelbaar laboratoriumonderwijs.

 

Chemische analyses leer je door ze uit te voeren. Maar het is wel belangrijk dat je de achterliggende meetprincipes kent. En dat je de vaktaal verstaat. En dat je overziet hoe de hele procedure verloopt.
Dit boek helpt dat te bereiken. Het beschrijft de belangrijkste chemische analysetechnieken. De bijbehorende meetprincipes en theoretische achtergronden. In het menu staan de hoofdstukken.

Bij elk hoofdstuk vind je submenu's:

  •     Meerkeuze test met commentaar bij je antwoorden (feed back).
  •     Kruiswoordraadsel met nieuwe vaktermen.
  •     Antwoorden van de opgaven.
  •     Uitwerking van de opgaven.

De uitwerkingen geven uitleg bij de opgave. Dus: maak een opgave, controleer je antwoord. Lukt het niet bekijk dán pas de uitwerking.

De animaties en video's zijn geselecteerd om aan te sluiten bij de leerstof in het boek.  De video's laten zich meestal goed afspelen. Jammer genoeg is dat niet het geval met animaties. Deze werken vaak alleen als op de PC hulpprogramma's zijn geïnstalleerd.

  • Flash-animaties:  Adobe flash player,
  • Quick time movies: Quick time player,
  • Javascript is soms ook nodig.

Met een PC is dat geen bezwaar maar op tablets en smartphones zal dit vaak een probleem zijn.